CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


IDOCEAN luôn tôn trọng sự riêng tư của Quý Khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin của Quý Khách hàng dùng để khởi tạo và sử dụng tài khoản tại trang web của chúng tôi, bao gồm: tên, địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại hoặc thông tin cá nhân khác mà chúng tôi yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp tại từng thời điểm hoặc chúng tôi thu thập được theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Khi Quý Khách hàng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả việc khởi tạo và sử dụng tài khoản người dùng), Quý Khách hàng được xem là đã hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý về những điều khoản của Chính sách bảo mật này (bao gồm những điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào của IDOCEAN mà không bắt buộc phải thông báo trước cho Quý Khách hàng).


1. Cung cấp thông tin
Khi Quý Khách hàng chỉ truy cập để xem nội dung tại trang web, Quý Khách hàng không cần khai báo bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, nếu Quý Khách hàng khởi tạo và sử dụng tài khoản người dùng để được cấp quyền vào xem những nội dung chuyên biệt hoặc thực hiện các giao dịch mua hàng tại trang web, IDOCEAN có quyền yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết để xác thực người dùng.


2. Mục đích sử dụng
IDOCEAN sẽ sử dụng thông tin cá nhân do Quý Khách hàng cung cấp để quản lý và đáp ứng các yêu cầu/ đề xuất của Quý Khách hàng, hoặc liên lạc với Quý Khách hàng nhằm giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi của IDOCEAN theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu Quý Khách hàng tiến hành mua hàng, yêu cầu dịch vụ khác hoặc gửi phản hồi về sản phẩm/ dịch vụ lên trang web của chúng tôi, IDOCEAN có thể liên hệ với Quý Khách hàng để nhận được những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý yêu cầu hoặc hoàn thành đơn đặt hàng.
Theo đó, Quý Khách hàng xác nhận đã hiểu rõ và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân mà Quý Khách hàng cung cấp khi sử dụng trang web có thể được thu thập và sử dụng cho những mục đích nêu tại Chính sách này và có thể được lưu giữ tại trụ sở của IDOCEAN và/hoặc tại một số máy chủ cần có cho việc bảo hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ có liên quan của IDOCEAN.
IDOCEAN cam kết sẽ bảo mật hợp lý đối với thông tin cá nhân của Quý Khách hàng mà IDOCEAN có được theo Chính sách này; không mua bán thông tin cho các Công ty khác vì mục đích khuyến mãi; không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khác mà không có sự đồng ý của Quý Khách hàng, ngoại trừ trường hợp cần phải cung cấp thông tin cho các bên đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ IDOCEAN và Quý Khách hàng sớm hoàn thành đơn đặt hàng (bên giao nhận, bên bảo hành…) hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý hoạt động thương mại điện tử, cơ quan giải quyết tranh chấp…).
Trong trường hợp cung cấp thông tin cho các bên đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho IDOCEAN và Quý Khách hàng, IDOCEAN sẽ có yêu cầu và nỗ lực tối đa trong việc đảm bảo các đơn vị này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách hàng ngoài mục đích nêu tại Chính sách này.


3. Ghi nhận thông tin trình duyệt
Trong quá trình truy cập và sử dụng trang web của IDOCEAN, một số thông tin sẽ được đưa vào máy tính/điện thoại của Quý Khách hàng dưới dạng "cookies". Đây là những mẫu thông tin lưu trữ tại chính máy tính/điện thoại của Quý Khách hàng, nhằm cho phép thu thập một số thông tin như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan. Nếu Quý Khách hàng không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi cookies thiết lập; Quý Khách hàng có thể tự cài đặt chế độ trình duyệt tại máy tính/điện thoại (nếu có hỗ trợ). Một lưu ý dành cho Quý Khách hàng khi tắt chế độ nhận cookies, Quý Khách hàng sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng một vài tiện ích tại trang web. IDOCEAN không cố ý hạn chế việc sử dụng của Quý Khách hàng trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.


4. Thông tin qua thư điện tử
Thư điện tử của Quý Khách hàng khi đăng ký tài khoản sẽ được dùng làm công cụ trao đổi thông tin giữa IDOCEAN với Quý Khách hàng. IDOCEAN có thể sẽ gửi những thông tin bí mật qua thư điện tử hoặc dùng thư điện tử để liên lạc, tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ Quý Khách hàng. Vì vậy, vui lòng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ thư điện tử hữu dụng trong suốt quá trình truy cập và sử dụng trang web. Trong trường hợp Quý Khách hàng không còn sử dụng địa chỉ thư điện tử đã cung cấp, Quý Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về địa chỉ thư điện tử mới.
Để bảo vệ thông tin người dùng tại trang web, IDOCEAN có quyền tạm thời ngừng tiếp nhận yêu cầu từ địa chỉ thư điện tử mà Quý Khách hàng sử dụng nếu IDOCEAN nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường, cho đến khi chúng tôi liên hệ được với Quý Khách hàng để xác nhận sự việc và giải quyết.


5. Sự an toàn
Khi lập trình trang web, IDOCEAN có thể đặt ra những biện pháp hợp lý nhằm ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và/hoặc sử dụng không thích đáng các thông tin của Quý Khách hàng đã gửi cho IDOCEAN thông qua việc đăng nhập và sử dụng tài khoản tại trang web. Khi Quý Khách hàng tiến hành Đăng ký/ gửi Đơn đặt hàng phải nhập những thông tin nhạy cảm, thông tin của Quý khách hàng sẽ được mã hóa và được bảo vệ với các phần mềm mã hóa tốt nhất hiện có – SSL (Secure Sockets Layer).
Vì luôn có những rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân được cung cấp và không tồn tại hệ thống kỹ thuật nào được vận hành an toàn tuyệt đối hoặc chống đỡ được mọi sự tấn công của "hacker", "tamper"; nên IDOEAN sẽ luôn nỗ lực (nhưng không thể đảm bảo tuyệt đối) tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra khi Quý Khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi.


6. Liên kết
Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Quý Khách hàng vui lòng lưu ý rằng IDOCEAN không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web liên kết. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng nhận thức được việc đọc kỹ và hiểu rõ điều khoản bảo mật của các trang web liên kết khi thoát khỏi trang web của chúng tôi để truy cập trang web liên kết. Chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng cho những thông tin được thu thập bởi trang web này của chúng tôi.


7. Điều chỉnh thông tin, thay đổi quy định
IDOCEAN sẽ có quyền chủ động hoặc theo yêu cầu của Quý Khách hàng, bổ sung, điều chỉnh, hủy xóa các dữ liệu thông tin người dùng không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật đúng quy định trong suốt quá trình Quý Khách hàng còn sử dụng trang web của chúng tôi.
IDOCEAN sẽ có quyền tự quyết định việc thay đổi (bao gồm bổ sung, điều chỉnh, loại bỏ) một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không bắt buộc phải báo trước. Tuy nhiên, nếu việc thay đổi/tạm ngưng có thể gây bất lợi cho Quý Khách hàng, IDOCEAN sẽ nỗ lực thông báo trước cho Quý Khách hàng thông qua địa chỉ thư điện tử Quý Khách hàng đã cung cấp hoặc tại trang chủ.


8. Liên hệ
Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ.
Đội ngũ hỗ trợ loveramics.vn – Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
Y10 Hồng Lĩnh, P. 15, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@loveramics.vn

Điện thoại:  +84 28 7303 6868

Hotline:  +84 9 3343 8898

Gọi ngay Live Chat